Kadın-erkek eşitsizliğinde uçurum büyüyor mu? - Pollyfy - Blog
7026
post-template-default,single,single-post,postid-7026,single-format-standard,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Kadın-erkek eşitsizliğinde uçurum büyüyor mu?

Geçmişten günümüze insanlığın temelini oluşturan kadın ile erkek arasındaki eşitlik ya da eşitsizlik konusunda çeşitli spekülasyonlar yapılmış, düzenlemeler getirilmiştir. Biz de Pollyfy’ı kullanan 300 kadın üyemize toplumumuzda kadın-erkek eşitliği olduğunu düşünüyor musunuz? diye sorduk.

Kadın-erkek eşitliği olduğunu düşünüyor musunuz?

Aldığımız cevapların oransal uçurumu,  modernleşen dünyada ve eğitimli bireylerin yetiştiği günümüz koşullarda, beklenilmeyen bir sonuç verdi. Kadın üyelerimizin %71,2’si toplumumuzda kadın erkek eşit değil derken, %28,8’i eşit değer gördüğünü savunmaktadır.
Dönem dönem yaşanılan olaylarla bu oran dengesi değişiklik gösterse de toplumumuzda eşit görülmediği kanısı hakim ve farklı farklı yerlerde, çeşitli kişiler arasında kadın erkek eşitliği işin içinden çıkılmaz bir konu olabilmektedir.

İş dünyası gün geçtikçe güçlenirken kadınlar bu büyümenin neresinde /ve ne kadar güçlü?

İş dünyasında kadınlar kendilerine ne kadar yer bulabiliyor?

Toplumumuz dünden bugüne evde oturan kadın profilinden çıkmış, çalışan kadın profiline geçmiştir. Çalışan kadın ayakları yere sağlam basan, özgür bir imaj yaratmaktadır. Gerek toplumun kadına yapıştırdığı etiket, gerek ailesine kendini adayan anne rolü gerekse bir erkeğini baskısıyla kadınlar halen iş alanlarında olmaları gereken yerlerde ve de rollerde değillerdir.

Ataerkil bir toplum olduğumuz gerçeğini ele alırsak zamanla ataerkil bakış açısının esneklik gösterdiğini görmekteyiz lakin bazı zihniyetlerce iş ortamlarının uygun görülmemesi, çalışma şartları, güvenlik sebepleri de önlenemez bir sorun gibi algılanıp kadına bir engel vurulmak istenmektedir. Oranlara bakacak olursak çoğunluk %42,1 ile kadının iş dünyasında bulunmasını normal düzeyde bulsa da, %44,8 çok az ve az olduğunu, %13,1 ise fazla ve çok fazla olduğu görüşündedir.

 Maaşın cinsiyeti bir varmış bir yokmuş

Sunny day

Çalışanlar arasında kadın erkek ayrımına dayalı maaş farklılıkları olduğunu düşünüyor musunuz?

Soruya farklı bir pencereden yaklaştığımız zaman, bir kadın ile bir erkeğin toplumdaki rolleri ve statülerinin onlara verdiği farklılıklar ve benzerlikler mevcuttur. Kadının ve erkeğin sadece birisinin yapabileceği işler olduğu gibi; her ikisinin de yapabileceği işler vardır. Nasıl inşaat mühendisliği alanında erkek, sekreterlik alanında kadın öne çıkmaktaysa alanlar arasında görünmeyen bu tür hayali çizgiler bulunmaktadır. Bu durum iş hayatına dolayısıyla ücret skalasına yansımaktadır.
Katılımcılar %62,9 oranla kadın erkek ayrımına bağlı olarak maaş farklılığı olmadığını, geri kalan %37,1’lik oran ise ayrımın söz konusu olduğunu söylemektedir

Bir Bakış: Çalışma Hayatı ve Kadının İstihdam Oranı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün 2017 yılı  “Bir Bakışta Devlet” raporunda yer alan kadın istihdam oranı verilerine baktığımızda Türkiye’nin son sırada (32.sırada) yer aldığını görüyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? dersek potansiyelimizi kullanamadığımız, üretim kaybı yaşadığımız anlamına geliyor diyebiliriz. Kadınların işgücüne katılımının düşük olması ekonomimizde var olan yapısal büyük bir sorun. Bu durumla ilgili ne kadar farkındalık yaratılıyor, yaratılmış? Yapılan ankette Türkiye’nin kaçıncı sırada olduğunu sorduk ve %27 oranla 23.sıra, %26.7’yle 32.sıra, %25,5’le 17.sıra ve geri kalan %21,2 ile 8.sıra cevabını aldık.

konomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD)

Sonunculuğumuz gerçeğine rağmen iyimser görüp düşünen ve Türkiye’yi 8.sıraya veya 17.sıraya koyan katılımcılarımıza durumun vahimliğini göstermiş olduğumuza inanıyoruz. Özellikle uzun süredir devam eden kadın istihdam sorununun kadın girişimcileri destekleyerek, kolaylıklar sağlayarak bu soruna çözüm yaratılması gerektiğini vurgulamak isteriz.

Toplumsal rollere toplum olarak hala bağlılık gösteriyoruz. Nereden mi biliyoruz? Yapılan araştırmalara göre OECD ülkeleri arasında kadın istihdamda sonuncuyuz.  

Sunny day

Burada günümüz kadınının karşılaştığı bazı önemli problemleri de lanse ettiğimizde bu konu daha da açıklık kazanacaktır. Sonuçlara göre nedenler; %56,4’le toplum baskısı, %44,2’yle iş yerindeki koşullar(fiziki, maddi, mobbing…) ,%39’la kadınların erkeklere nazaran daha az iş bulabilmesi ve %13,2 ile kadınların çalışmak istememesidir. Toplum; kimi zaman kadının hayattaki rolünü eline tutuşturup yapacaklarını yapmayacaklarını sınırlarla çizmekte, kimi zaman kolaylaştıracağı yerde kadını sorunlara boğmaktadır. Bu stresten, bu algıdan bunalan kadın iş hayatından uzaklaşmaktadır. Yahut iş yerindeki koşullar elverişli değildir. Çalışma koşulları kadının kimliğini, rahatlığını düşünmeden ayarlanmıştır. Bu çarkın içinde sıkışan kadın, kendini rahat hissetmediği alandan uzaklaşmak durumunda kalır. İş bulma konusuna gelirsek; işveren, bir işi yapma kabiliyetinde mi gibi ön yargılara sahipse; doğum izni konusunda katıysa iş bulma konusunda filtreler eklenmiş olur ve kadın iş bulma aşamasında erkeklere nazaran daha zorlanır. Tüm bu sebeplere baktığımızda kadının çalışma alanının daraldığını görmekteyiz. Umarız ki çalışma alanında olması gerektiği gibi diğer tüm alanlarda da kadınlarımız gerektiği değeri ve yeri alırlar.

 

 

Sende Pollyfy uygulamamızı indirerek daha fazla blog içeriği oluşturmamızda bize yardımcı olabilirsin

No Comments

Post A Comment